ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3
z dnia: 26.08.2015 r.
Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostawa:

  • Serwer bazodanowy z wyposażeniem dodatkowym
  • Serwer B2B z wyposażeniem dodatkowym
  • Przełącznik sieciowy
  • Firewall
  • Szafa RACK 19 24u

w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w firmie Infoodex sp. z o.o. do obsługi sprzedaży gotowych dań”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POIG.08.02.00-24-120/14-00.

IMFOODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej, której celem będzie wyłonienie wykonawcy/dostawcy: analizy, której efektem będą dokumenty pt.: „Analiza przedwdrożeniowa” oraz „Projekt funkcjonalny aplikacji B2B” w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w firmie Infoodex sp. z o.o. do obsługi sprzedaży gotowych dań”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POIG.08.02.00-24-120/14-00”.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w siedzibie firmy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2
z dnia: 05.12.2014 r.
Przedmiot zapytania ofertowego:

1) nabycie wartości niematerialnych i prawnych:


1.1

Moduł centralny -Licencja

1.2

Moduł centralny -Customizacja

1.3

Moduł centralny -Konfiguracja

1.4

Moduł zamówień i zamówień specjalnych - Licencja

1.5

Moduł zamówień i zamówień specjalnych - Customizacja

1.6

Moduł zamówień i zamówień specjalnych - Konfiguracja

1.7

Moduł monitorowania możliwości dostawców w zakresie produkcji zamawianego towaru -Licencja

1.8

Moduł monitorowania możliwości dostawców w zakresie produkcji zamawianego towaru -Customizacja

1.9

Moduł monitorowania możliwości dostawców w zakresie produkcji zamawianego towaru -Konfiguracja

1.10

Moduł księgowy -Licencja

1.11

Moduł księgowy -Customizacja

1.12

Moduł księgowy -Konfiguracja

1.13

Moduł magazynowy -Licencja

1.14

Moduł magazynowy -Customizacja

1.15

Moduł magazynowy -Konfiguracja

1.16

Moduł raportów -Licencja

1.17

Moduł raportów -Customizacja

1.18

Moduł raportów -Konfiguracja

1.19

Moduł elektronicznej wymiany danych EDI -Licencja

1.20

Moduł elektronicznej wymiany danych EDI -Customizacja

1.21

Moduł elektronicznej wymiany danych EDI -Konfiguracja

1.22

Moduł podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa -Licencja

1.23

Moduł podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa -konfiguracja

1.24

Baza danych Oracle lub odpowiednia - Licencja

1.25

Baza danych Oracle lub odpowiednia -Konfiguracja

 

w ramach projektu pn.:
„Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w firmie Infoodex sp. z o.o. do obsługi sprzedaży gotowych dań”
Realizowanego zgodnie z umowa o dofinansowanie nr
UDA-POIG.08.02.00-24-120/14-00

IMFOODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej, której celem będzie wyłonienie wykonawcy/dostawcy: zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz usług informatycznych i technicznych związanych z przygotowaniem i uruchomieniem systemu B2B (zgodnie z opisem w pkt. III poniżej oraz dokumentem pn.: „Analiza przedwdrożeniowa systemu B2B w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w firmie Infoodex sp. z o.o. do obsługi sprzedaży gotowych dań”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POIG.08.02.00-24-120/14-00”.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w siedzibie firmy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1
z dnia: 20.10.2014 r.
Przedmiot zapytania ofertowego:

Przygotowanie:

  • Analiza przedwdrożeniowa
  • Projekt funkcjonalny aplikacji B2B

w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w firmie Infoodex sp. z o.o. do obsługi sprzedaży gotowych dań”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POIG.08.02.00-24-120/14-00.

IMFOODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej, której celem będzie wyłonienie wykonawcy/dostawcy: analizy, której efektem będą dokumenty pt.: „Analiza przedwdrożeniowa” oraz „Projekt funkcjonalny aplikacji B2B” w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w firmie Infoodex sp. z o.o. do obsługi sprzedaży gotowych dań”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POIG.08.02.00-24-120/14-00”.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w siedzibie firmy.